En levande grupp

Grupper är ett spännande fenomen. Dynamisk process och en hög kunskapsnivå hos medlemmarna i gruppen ställer krav hur vi arbetar och levererar på vår arbetsplats. Låt gruppen få vara just en grupp och utvecklas tillsammans, få samsyn och bygg en tillåtande kultur. 

Vad kan vi på vår arbetsplats göra för att öka produktiviteten och kreativiteten? 
Hur arbetar vi med tillit till varandra i gruppen för att få en stark enhet?
Hur kan vi i arbetsgruppen få en spontanitet och ett idéflöde? 

Stresshantering:

Behöver ditt företag ökad kunskap inom vad stress är, hur stress yttrar sig, stresshantering och förebyggande av stress?
Boka en workshop på ca 3 timmar. Levande Samtal bjuder på lättare fika eller frukost. Kontakta Levande Samtal för mer information och för offert