Föräldracoachning

Att bli förälder kan innebära många känslor,  tankar och upplevelser. Det kan vara utmanande att följa med i barnets alla utvecklingsfaser och med allt vad det kan innebära. Det är naturligt att man som förälder kan behöva stöd och vägledning. 

Levande Samtal möter föräldrar  som har barn mellan 0-12 år och jobbar bland annat utifrån anknytningsteori, KBT och är inspirerad av Ross W Greene och Bo Hejlskov Elvén. Levande Samtal är COPE-ledare och har även lång erfarenhet i arbetet som skolkurator och inom elevhälsan. 

Levande Samtal har ett nära samarbete med en logoped som har lång erfarenhet inom bland annat skola och sjukvård. Det går bra att boka samtal med oss båda vid en session.

Som förälder till ett barn med NPF (neuropsykriatriska funktionsnedsättningar) ex ADHD, eller till ett barn som ännu inte fått diagnos, krävs det oftast ett annat vardagsliv, annorlunda familjeplaneringar och rutiner.  För att hjälpa barnet till en fungerande vardag kan en del av det att vara att förstå barnets exekutiva funktioner. Genom att stötta, hjälpa och vägleda barnet i dessa, utvecklas trygghet och förutsägbarhet hos barnet.

Levande Samtal stöttar dig i din föräldraroll. 

Pris: 
45 min – 795 kr/gång för 1 -2 personer

”Som stressad småbarnsförälder var Levande Samtal precis det jag sökte. Jag fick hjälp att kunna börja bena upp tillvaron som i perioder kan kännas som ett kaos och fick ökad förståelse för mitt barn. Levande samtal gav mig insikt och medvetenhet som jag tidigare inte haft. Martina är en god och kunnig lyssnare som man känner fullt förtroende för. Jag kan varmt rekommendera henne.”
Laila, 37 år