Karaktärsdrivet ledarskap

Karaktärsdrivet ledarskap är en tjänst som Levande Samtal erbjuder dig som chef och ledare. Vi talar inte om grupprocesser eller organisationsfrågor. Istället fokuserar vi på dig som ledare. I det karaktärsdrivna ledarskapet kartläggs och synliggörs du som ledare.

I ett karaktärsdrivet ledarskap kan man bland annat ställa frågor som:

Vad är dina styrkor som ledare ?
Får du utlopp för dessa styrkor i ledarskapet?
Om inte, hur kan du jobba för nå dit?
Vilka hinder kan du identifiera och hur kan du arbeta med dessa hinder?
Har du förmåga att leda gruppen i den riktning du vill?

Det är naturligt att behöva bolla ideér och känna att man utvecklas. Det är en del av dig som ledare att reflektera över ledarskapet och är en spännande process som Levande Samtal kan vara behjälplig med.    

Kontakta Levande Samtal för mer information och för offert

"Martina är en skicklig samtalsterapeut och duktig inom sitt område. Hon hade förmågan att snabbt kunna ringa in mitt problem som jag behövde jobba med."
Christoffer, 45 år