Konflikthantering

Att vi tycker olika är bra och det kan komma många spännande lösningar ut av det. Problem uppstår dock när det blir låsningar i kommunikation och våra värderingar, viljor och erfarenheter krockar med varandra. En konflikt kan snabbt uppkomma och kan vara på individnivå eller gruppnivå.  

Att lösa en konflikt kan se ut på många olika vis, utifrån konfliktens karaktär. Det behövs en förståelse och acceptans kring konflikten. Man kanske inte alltid kan hålla med varandra, men vi kan acceptera att vi tycker olika. I detta arbete är just kommunikationsstöd av vikt.

Kontakta Levande Samtal för offert