Rehabsamtal – psykisk ohälsa

Har du som chef en anställd som varit sjukskriven en kortare eller längre tid?

Levande Samtal har tagit fram och utarbetat ett samtalsunderlag som är anpassat just för rehabiliteringssamtal med inriktning mot psykisk ohälsa.

Samtalsunderlaget bygger på flera års erfarenhet inom företagshälsovård, där metoden utgår från MI (motiverande samtal). Rehabiliteringssamtalet bygger på ett trepartssamtal där du som chef, den anställde och Levande Samtal aktivt för ett samtal för att hitta kreativa lösningar. Det kan bland annat vara att konkretisera risk- och friskfaktorer, göra upp en handlingsplan, få ökad förståelse kring den anställdes situation, titta på den anställdes resurser, rimliga förväntningar från chef och anställd etc.

Att återgå till sin arbetsplats efter sin sjukskrivning,  vare sig den är kort eller lång, kan upplevas som tufft, utmanande och prövande för den anställde. Arbetsuppgifterna kan behöva justeras, likaså arbetstiden. För en lyckad återgång till arbetsplatsen krävs en god och genomtänkt planering/handlingsplan. Det blir både en trygghet för dig som chef att kunna erbjuda det och en positiv upplevelse för den anställda. 

Behöver du som chef hjälp med att på bästa möjliga sätt få den anställde att komma tillbaka till sin anställning på ett bra och tryggt sätt är detta en god väg att gå. 

Kontakta Levande Samtal för offert.

"Martinas styrka är att snabbt se helheten och bedöma vad problemet är hos en individ eller organisation. Oavsett om det ligger långt tillbaka i tiden eller i nuet, privat eller på arbetet, inom personen själv, i sociala relationer, konflikter eller i organisationen. Tiden kan då användas åt huvudorsaken till varför samtalet behövs och lösningar snart finnas inom räckhåll. Martinas förmåga att hitta kärnan och våga tränga in i den är oerhört värdefull. BetaHälsan värdesätter att ha Martina som samarbetspartner."
Eva Ekesbo
VD BetaHälsan AB