Utbildning för skol- och förskolepersonal: Elever och barn med Diagnosen ADHD

Vi bygger tillit för att kunna bemöta, förebygga och strukturera för elever och barn med ADHD-diagnos

En utbildning för dig som pedagog, rektor eller EHT personal som möter barn i åldrarna 4-12 år med ADHD-utmaningar i skol och förskolemiljö.

Låt utbildningen ge dig nya kunskaper och inspirera dig för att lyfta kompetensen på just din arbetsplats. Hur kan din verksamhet hjälpa barnet till goda strategier för en fungerande vardag? Utbildningen ska hjälpa dig och ditt arbetslag till nya spännande insikter där ni kan utveckla er kompetens och finna nya kreativa lösningar för det enskilda barnet. Kanske har barnet redan en ADHD diagnos, är under utredning eller har i behov av extra anpassning i skolan eller i förskolan för att klara av dagen.

Få saker är viktigare än relationen till barnet. För ett barn med en ADHD diagnos är den extra viktig. Det krävs därför mer kunskap från vuxna i skolan och förskolan för att anpassa verksamheten så att barnet ska lyckas och tillgodogöra sig kunskap. Genom tidiga anpassningar, struktur och förutsägbarhet förebygger vi oro och utåtagerande beteende. Det viktigaste är att vi vuxna kan bygga tillit hos barnet och att behålla det tillitskapitalet för att kunna stötta och vägleda.

Du får ta del av praktiska strategier, modell för lågaffektivt bemötande och kommunikativa modeller utifrån bland annat KBT. Tydliggörande av metakognitiva förhållningssätt för att förstå barn med ADHD. Vi tittar även på exekutiva funktionerna som behövs stöttas upp för en trygg miljö för ett barn med ADHD

Innehåll

Block 1

 • Introduktion
 • Lågaffektivt bemötande - elevperspektiv
 • Lågaffektivt bemötande - pedagogperspektiv
 • Varför kartlägga elevens energinivå
 • Vikten av att se elevens personlighet och styrkor

Block 2

 • Skapa förutsägbarhet. 
 • Struktur i skolan.
 • Skyddsfaktorer och riskfaktorer i skolan
 • Gemensam plan i skolan
 • Exekutiva förmågor

Block 3

 • Stärka relationer
 • Anknytning
 • Kommunikation

Information om utbildningen

Längd: Utbildningspaketet innefattar 3 block. 3 h / block.
Du kan även välja utbildningstid 3 h och 6h

Pris: Kontakta Levande Samtal för offert. 

Målgrupp: Pedagog, rektor eller EHT personal som möter barn i åldrarna 6-12 år med ADHD-utmaningar i skolmiljön.

Upplägg: Under utbildningen varvar vi teori, korta praktiska övningar, film och diskussioner. Utbildningen ska kunna omsättas till praktisk nytta omedelbart. Enklare fika ingår, uppge ev. allergier vid anmälan.

Utbildningsform: Ej distans.

Plats: På er arbetsplats eller på
Medicon Village, entréplan, Scheeletorget, Lund. Då max 8 deltagare/ block

Utbildningsledare

Martina EkholmSocionomkonsult med över 15 års erfarenhet

Inriktningar:

 • Skolkurator
 • KBT-terapeut
 • Samtalsterapeut
 • MI-terapeut
 • Skolkurator

Fördjupning:

 • Positiv Psykologi
 • Skolbarn med ADHD   
 • SPSM, Elevhälsa                                                         

Anmälan

För anmälan och mer information, kontakta Levande Samtal:
Telefon 0736-44 34 38 eller e-post: martina.ekholm@levandesamtal.se.

Är ni fler från samma arbetsplats som vill gå utbildningen, kan Levande Samtal komma till era lokaler för utbildningstillfällena. Ni bestämmer då vilka datum och tider som passar er verksamhet bäst. Ni kanske föredrar en heldag?

Önskar ni ett upplägg som är skräddarsytt utifrån er verksamhet eller vill fördjupa er i någon del av utbildning, kontakta Levande Samtal för offert.